Stödboende Coaching Om Ung Invest Kontakt

Stödboende


Om verksamheten


Ung Invest tillhandahåller tryggt och stabilt stödboende med ett helhetskoncept. Lägenheterna är belägna på natursköna Lidingö
med närhet till kommunala medel. Verksamheten vänder sig till ungdomar 16 - 20 år med psykosocial problematik, sociala problem,
kriminalitet och missbruk som är i behov av tillfälligt boende. En placering hos oss syftar till att efter
tiden i träningslägenheten ska klienten:


Vi arbetar utifrån varje individs vårdplanering på ett kvalitativt och flexibelt sätt. Tillsammans med Socialtjänst och klient identifierar tilldelad kontaktperson dennes behov av stöd och planerar för hur stödet ska genomföras. Stödet kan innefatta:


Vid behov kan vi även erbjuda klienten coachning.
Personal finns tillgänglig dygnet runt så att ungdomarna kan känna trygghet i att alltid ha tillgång till personal vid behov.
Lägenheterna är vid inflytt fullt möblerade och utrustade med köksartiklar och textiler. I samtliga lägenheter finns TV och internet. När klienten flyttar in gör vi ett basinköp av livsmedel och hygienartiklar.

InskrivningsförfarandeUppföljning


Kontinuerliga uppföljningsmöten genomförs där socialhandläggare, klient och kontaktperson deltar. Insatsen utvärderas och vid behov revideras genomförandeplanen.
Enligt överenskommet tidsintervall med uppdragsgivare delges ansvarig handläggare rapporter som sammanfattar klientens utveckling och situation.