Stödboende Coaching Om Ung Invest Kontakt

Om Ung Invest


Om Ung Invest

Ung Invests överordnade syfte är att erbjuda kvalitativ vård och omsorgs-insatser.
Vi arbetar utifrån ett värdegrundat och salutogent förhållningssätt. Vi ser individen i sin helhet som människa
och fokuserar på vilka faktorer som främjar hälsa och välmående. Vi tror att alla kan uppnå och upprätthålla
välmående trots tidigare svårigheter i livet. Vi anpassar stödet utifrån individens behov av stöd i det dagliga livet.

Ung Invest är ett ideburet företag som vill vara med och bidra till att trygga behovet av omsorgstjänster i Sverige.
Allt överskott återinvesteras i verksamheten för att säkerställa långsiktighet och kvalitet.
Vi eftersträvar att vara i framkant med att ta ansvar för svensk vård och omsorg.
Vår vision är att alla människor har rätt till ett lyckligt och värdigt liv.

Företagskultur

Våra medarbetares genuina engagemang att bidra till en positiv utveckling och ett bra liv för våra klienter
är det som präglar Ung Invest. För att fortsätta bidra till en ansvarfull och framgångsrik omsorg är det avgörande
att vi lyssnar på våra medarbetare.
På Ung Invest råder det en prestigelös och tillåtande miljö där alla ska känna att dem bidrar och blir lyssnade på.
Vi ska alltid stötta och uppmuntra varandra och behandla alla med respekt och ödmjukhet. Vi tror på solidaritet och
att det är endast tillsammans som vi kan vara en ansvarstagande och ledande aktör inom svensk omsorg.
Samtidigt som vi ställer höga krav på oss att vara en ansvarfull och engagerad arbetsgivare,
har vi höga krav på våra medarbetare att dela vår vision att stötta våra klienter till ett lyckligt och värdigt liv

Kompetens

I arbete med människor är det av stor vikt att medarbetarna förstår de enskildas behov och kan anpassa omsorgen
efter individen. I Ung Invest finns bred kompetens med bland andra beteendevetare, stödperson,
studiecoach och sjuksköterskor. Samtliga medarbetare är utbildade coacher samt inom MI och ACT.
Formell utbildning är viktigt men det är av lika stor vikt att alla medarbetare är ”rätt man på rätt plats”.
Då spelar personlighet, engagemang och erfarenheter stor roll. Genom dessa faktorer kan vi erbjuda både klienter
och medarbetare en hög kvalitet. Vi genomför kontinuerligt löpande medarbetarsamtal där alla ges tillfälle
att dela med sig av sina erfarenheter och funderingar, för att på så vis kan vi lära av och med varandra.
Likväl erbjuder vi löpande kompetensutveckling inom de områden som önskas för att alla medarbetare skall
uppmanas och stimuleras till att fortsätta utvecklas inom sin yrkesroll.